Đặt lịch

1

Chọn ngày

2

Chọn phòng

3

Thanh toán

4

Xác nhận

Lên lịch

Số ngày ở
Ngày đến
Số người

Phòng 3 giường

» Tối đa : 5 người

» Kích thước: 35 m2
» Giường: 03 giường đôi

16VNĐ / Mỗi đêm

Phòng đơn

» Tối đa : 2 người

» Diện tích: 25m2
» Giường: 1 giường lớn

10VNĐ / Mỗi đêm

Phòng đôi

» Tối đa : 4 người

» Diện tích: 25m2
» Giường: 2 giường lớn

10VNĐ / Mỗi đêm

Hóa đơn

Bạn đã chọn

Phòng:

Tổng số người:

Ngày đến:

Số ngày ở:

Số lượng phòng:

Giá phòng:$

Tổng$

Thanh toán

Hóa đơn

Phòng:

Tổng số người:

Ngày đến:

Số ngày ở:

Số lượng phòng:

Giá phòng:$

Tổng$

Thông tin liên hệ

Điền thông tin bên dưới