Phòng

16 VNĐ / Mỗi đêm

Phòng 3 giường

» Tối đa: 5 người
» Kích thước: 35 m2
» Giường: 03 giường đôi

10 VNĐ / Mỗi đêm

Phòng đơn

» Tối đa: 2 người
» Diện tích: 25m2
» Giường: 1 giường lớn

10 VNĐ / Mỗi đêm

Phòng đôi

» Tối đa: 4 người
» Diện tích: 25m2
» Giường: 2 giường lớn